SERVICIOS ESPECIAIS

Ø Asesoramento e Xestións de carácter particular dos asociados:
Ø Solicitudes diversas a Administración Local.
Ø Cumprimentación e tramitación de instancias a outras administracións e demais organismos públicos (Deputación, Xunta, Goberno Central, Seguridade Social, I.S.M., …) :
o Solicitudes de Subvencións;
o Permisos.

Alguns destes servicios non teñen carácter gratuíto e os seus usuarios deberán abonar unha cantidade establecida pola Xunta Directiva. (O custe, en todo caso, será reducido e acorde ó tipo de servicio).

Ø Actividades e servicios varios:
· Cursos de formación (formación e capacitación profesional, educación de adultos, galego, mecanografía, informática, …)
· Cursiños e talleres varios de carácter cultural, deportivo, etc, tales como: música, baile, teatro, natación, vela, fotografía,…
· Organización de actividades de carácter socio-cultural, recreativas, deportivas, etc,tales como: charlas e conferencias, actividades aire libre, certames, torneos,…
· Excursións e viaxes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario